Home

Het was een gezellige middag bij onze buren in Elsloo.

Rode zakdoek, bus stopt

Nieuw boek over de EBAD, de LTM en 200 andere autobusondernemingen in Zuid-Limburg

”Bushaltes had je in die tijd nog niet. Je reed als het ware op de bonnefooi. Als een chauffeur onderweg iemand in zijn zondagse kleren zag lopen, werd gestopt, aangezien men verwachtte dat deze persoon ergens heen moest. Cafés werden automatisch halteplaatsen. Als een van de cafégasten per bus vervoerd wilde worden, hing hij een rode zakdoek uit het raam, als teken voor de buschauffeur, dat hij even stoppen moest. Heerlijke tijden waren dat”, vertelde Lei Collard in 1973 toen hij zijn 50-jarig jubileum als buschauffeur vierde.

Honderd jaar geleden begon het openbaar vervoer per autobus aan een opmars in Zuid-Limburg. In bijna ieder dorp kocht iemand een bus en verzorgde het vervoer naar stad, dorp of steenkoolmijn. De bewoners maakten gebruik van de eerste geregelde lijndiensten en dagelijks reisden duizenden mijnwerkers per autobus naar een van de twaalf steenkoolmijnen.

Tijdens de zomermaanden vertrokken vanuit Valkenburg tientallen bussen met toeristen richting Heuvelland, Ardennen en Eifel.

Paul Mennens ging in zijn woonplaats Beek op zoek naar het verhaal achter de autobusondernemingen in zijn omgeving, de EBAD, de LTM, De Valk en ruim tweehonderd andere autobusondernemers. Hij verzamelde meer dan duizend afbeeldingen.

In het boek ‘Rode zakdoek, bus stopt’ wordt ingegaan op het openbaar vervoer in Zuid-Limburg, van de postkoets tot de elektrische bus, het mijnwerkersvervoer, de Beeker autobusbedrijven en de tweehonderd andere autobusondernemingen.

Eind november 2023 vindt in Beek de presentatie van het boek plaats.

————————————————————————–

‘Rode zakdoek, bus stopt’ is het 26e deel in de serie ‘Wat Baek ós bud’. Deze uitgave (ruim 300 pagina’s) met een gevarieerde inhoud en tal van unieke foto’s verschijnt in een beperkte oplage.

Het boek kan besteld worden via marpaubeek@ziggo.nl en overschrijving van €24,50 op bankrekeningnummer NL52INGB0000880717 t.n.v. HWM Hamers Beek met vermelding van naam en adresgegevens.

Binnen de gemeente Beek wordt het boek gratis thuis bezorgd. Buiten de gemeente kan het boek per post verstuurd worden (verzendkosten binnen Nederland €4,50) of eind november worden afgehaald bij de presentatie.

Wat is heemkunde eigenlijk?

Het woord ‘heem’ is afkomstig van het Germaanse woord ‘haima’, dat woning betekent. Heemkunde gaat dus over de kennis van en het onderzoek naar je eigen leefomgeving, je eigen cultuur. Het gaat over materieel en immaterieel erfgoed. Dus bijvoorbeeld het dialect, geschiedenis, monumenten, archeologie, stamboomonderzoek, collecties van oude foto’s, volksverhalen of tradities. Vaak is het een ontdekkingstocht naar wat de meeste inwoners van ons dorp wel wisten, maar al lang vergeten waren

De belangrijkste taak van de heemkundevereniging is de lokale geschiedenis te bewaren, te documenteren en vooral toegankelijk te maken.

info@heemkundebeek.nl
website: to.heemkundebeek.nl
Bank: NL95 RABO 01049 23245
Aan allen die ‘Beek’ een warm hart toedragen, Het boek dat Beekse geschiedenis schrijft: Victorie. Dat wil u toch ook lezen? Met de feestmaand in het verschiet is het een leuk cadeau voor uzelf of een ander! het boek kost €20

Het is alweer september 2021 . De corona pandemie is fors op zijn retour. Ons kantoor is weer open op dinsdag – donder en vrijdag van: 09.30 tot 12.00 uur. Wenst U een bezoek te brengen aan ons kantoor gelieve van tevoren even contact opnemen. 

Talloze beperkingen. Dat is ook de reden dat we  u niet hebben kunnen uitnodigen voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Gelukkig kunt u heel veel informatie, zoals het financieel jaarverslag, vinden op onze website of op Facebook. 

Wethouder Ralph Diederen op bezoek bij Heemkundevereniging Beek

                                              Zie onderstaande foto impressie 

   

OPROEP 

Wij zijn als heemkundevereniging naarstig op zoek naar mensen, die ons team van vrijwilligers willen komen versterken. Zo zoeken wij o.a. mensen die in het bestuur willen plaatsnemen en het team van de redactie van ons heemkundetijdschrift Becha willen versterken.

Indien u interesse heeft, neem dan contact op met:

Bert en Margot Caris
Tel. 046-4378362
E-mail: margot.caris-beek@home.nl


 Heemkunde

Heemkunde staat voor kennis van het gehucht, het dorp, de streek of de regio waarin we wonen, waar we geboren zijn of daar waar we ons thuis voelen. Wanneer het je interesseert waarom er vlak bij je huis een wegkruis staat, waarom je straat naar een reeds lang overleden pastoor is genoemd of je verdiept in de geschiedenis van de kerk waartoe je behoort, dan doe je al aan heemkunde.Heemkunde betreft dus alles wat er leeft of gebeurt en wat karakteristiek is voor het “heem”. Dat kan het dialect zijn, de cultuur, de geschiedenis, de natuur of de onderlinge verwantschappen. Dat alles kan zich zowel nu als in het verleden afspelen. Voor ieder mens is er in elk “heem” zo ontzaglijk veel waar te nemen over al deze aspecten, dat we gerust mogen spreken van een onuitputtelijke bron. De Heemkundevereniging Beek houdt zich bezig met de bestudering van dat “heem” in al zijn aspecten van heden en verleden. Wie kan vrijwilliger worden? In principe kan iedereen binnen onze vereniging vrijwilligerswerk doen wanneer je interesse hebt in het werk van een heemkundevereniging.  Iemand die interesse heeft om vrijwilligerswerk te doen kan altijd even contact opnemen met de bestuursleden Margot Caris of Bert Caris via: info@heemkundebeek.nl Of kom eens vrijblijvend een kijkje nemen op: Dinsdag – Donderdag – of Vrijdagmorgen tussen: 09.30 en 12.00 uur

Onze doelstelling is om het heden en verleden van Beek en haar woonkernen voor het nageslacht vast te leggen door het verzamelen en beheren van alle culturele erfgoed van onze woonplaats, in de breedste zin.   

De vereniging is volop aan de slag gegaan om de doelstellingen te verwezenlijken. Inmiddels zijn grote collecties foto’s, archiefmateriaal, bidprentjes, brochures, boeken en tijdschriften verzameld over Beek en de tot Beek behorende woonkernen. De vereniging “Heemkundebeek”  heeft een ruimte tot haar beschikking op de 3e etage van het Verzorgingstehuis “Franciscus” aan de Maastrichterlaan (Om de Toren 5) te Beek (L) 

 Contactgegevens 

Heemkunde Vereniging Beek 

Om de Toren 5, 6191KZ – Beek (L)

Telefoon: 046-4361386

IBAN No: NL95RABO 0104923245 

GEWIJZIGDE AANVANGSTIJDEN OP DINSDAG, DONDERDAG EN  VRIJDAG

De nieuwe openingstijden zijn met ingang van 1 mei 2017

    DINSDAG VAN:  09.30 TOT 12.00 UUR

    DONDERDAG VAN:  09.30 TOT 12.00 UUR 

    VRIJDAG VAN:  09.30 T0T 12.00 UUR 

                                  

Heemkundevereniging Beek   (Facebooklink)

 De nieuwe Becha is uit, vol met Beekse verhalen, wordt lid en ontvang het blad gratis

Lidmaatschap Heemkundevereniging € 22,00 per jaar. Postabonnementen € 35,00 per jaar.  U ontvangt 4 keer per jaar het verenigingsblad BECHA. Losse nummers 07.00

  

Het is ten strengste verboden tekst en of beeldmateriaal uit deze website te  kopiëren, zonder vooraf verkregen toestemming van het Bestuur.