Herbestemming Koningskerkje te Beek

Midden in het   centrum van Beek staat een klein Protestants kerkje. Dit kerkgebouw staat bekend als het Koningskerkje ofwel het Leopoldskerkje en is geschonken door de Belgische Koning Leopold I, die zelf Protestants was. Hij wilde middels deze kerk de spanningen en de stekeligheden tussen de katholieken en de protestanten, in het toen door België bestuurde Limburg verminderen. Naast het Kerkje in Beek, liet Koning Leopold I ook in Meerssen (1836), Gulpen (1837) en Heerlen (1838) vrijwel identieke kerkjes bouwen. De protestantse kerkjes in Heerlen en Gulpen zijn inmiddels gesloopt. De huidige kerk is een driezijdig gesloten bakstenen gebouw met pilasterachtige gevelgeleding met een dakruiter boven de voorgevel. Het kerkje is gebouwd in Neoclassicistische stijl en is ontworpen door H. Konings.

Het kerkje is nog altijd in gebruik als Protestantse kerk. Eén keer in de maand vindt er een dienst plaats en de komende vier jaar zal dit nog zo blijven. Deze diensten worden echter steeds minder bezocht door de Protestantse gemeenschap. De eigenaar geeft aan dat het zo maar zou kunnen dat het kerkje binnen 4 jaar geheel leeg komt te staan. Als het kerkje dan geen nieuwe functie krijgt, zal deze, net zoals de identieke Protestantse kerkjes in Gulpen en Heerlen, gesloopt worden. Om het bestaan van het kerkje in de toekomst te garanderen is een constante exploitatie noodzakelijk.

De klantvraag

De monumenteigenaren hebben de wens om een horeca onderneming te starten in het kerkje, maar hebben aangegeven niet exact te weten wat voor een soort horeca het beste bij het object en de locatie past. De vraag vanuit de eigenaren was dus ook om de visie door te ontwikkelen en een advies te geven over de aanpak tot realisatie.

Onze aanpak

Met onze ervaring en expertise zijn wij gaan toetsen of een horecaonderneming past binnen alle kaders waar rekening mee gehouden moet worden bij een herbestemming. Denk hierbij aan de omgeving, bouwhistorie en de huidige staat van het pand, maar ook aan het planologisch kader. Daar waar de nieuwe functie niet past binnen deze kaders hebben we gekeken naar de mogelijkheden om het juist wel inpasbaar te maken. Dit resulteerde in een gedetailleerdere uitwerking van de visie.

Eenklaviers orgel, in 1776 gemaakt door P. en J. de Rijckere uit Kortrijk voor de Hervormde Kerk te Axel. In 1924 overgeplaatst naar Beek. Kerk gerestaureerd in 1961.

Visie

Het Koningskerkje is van zichzelf al een uniek object. Er is geadviseerd om de uniekheid van het gebouw te combineren met een concept waarin er een bijzondere beleving ontstaat voor bezoekers. Hierdoor kan de nieuwe horecafunctie zich onderscheiden van de omliggende concurrentie. De nieuwe horecafunctie is gebaseerd op een dag horeca. Dat wil zeggen een horecaconcept met beperkte openingstijden om de (geluids)overlast te beperken. De beperkte omvang van het kerkje vraagt om een creatieve indeling.

De toekomstige horecafunctie is gebaseerd op een concept waarbij er enkel koude gerechten geserveerd worden. Hierdoor is er geen uitgebreide horecakeuken benodigd waardoor de horecakeuken binnen de ruimte van de huidige keuken gerealiseerd kan worden. De trap naar de verdieping heeft een dubbele functie. Deze verleent namelijk toegang tot de verdieping en dient tevens als opslagplek voor eventueel servies en bestek. Het kerkje is momenteel enkel toegankelijk via de hoofdingang aan de voorzijde.

Strategie

Het idee van een horecazaak in het kerkje is middels een principeverzoek voorgelegd aan de gemeente. Zij hebben hier positief op gereageerd en hebben aangegeven dat middels een bestemmingsplanwijziging het mogelijk is om een horecabestemming te geven aan het kerkje dat momenteel nog een gemeenschappelijke bestemming heeft.

Ook al staat het kerkje nog niet geheel leeg, het is goed dat de monumenteigenaren in een vroeg stadium zijn gaan nadenken over de toekomst van het kerkje. De eerste stap naar herbestemming is gezet. De toekomst van het kerkje ziet er nu weer een stuk rooskleuriger uit.

Luistersteen in Beek

En aansluiting bij de Liberation Route Europe!

Sinds de 4e augustus 2015 zijn we officieel lid van de LRE en hebben we een heuse luistersteen in Beek! De 3e in zuid Limburg en één van de 160 totaal in Nederland.

De luistersteen werd onthuld door Burgemeester Krewinkel de heren Van Rens en Seelen. Ook afvaardigingen van de betrokken families Franz en Linke waren onder andere aanwezig.

Onder veel belangstelling werd de steen onthuld waar het verhaal te beluisteren is van oa de Roma en Sinti die eveneens als de joden werden vervolgd tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Ook wordt melding gemaakt van de ondergedoken Jood Franz Kanarek en de Duitse gedeserteerde soldaat Frits Linke.

Voor het museum een enorme erkenning dat de toetreding tot deze organisatie gerealiseerd is.  Via onze kunt u de site van de LRE bekijken! Ook via de gratis app van de LRE zijn alle lokaties te bekijken/beluisteren.

De Liberation Route Europe is een route door acht landen langs gedenkplekken uit de Tweede Wereldoorlog. Vanuit Zuid-Engeland gaat u via Frankrijk, Luxemburg en België naar Nederland. Vanuit hier kunt u de route vervolgen door Duitsland en Polen of naar Italië. Onderweg kunt u naar diverse musea, herdenkingsplekken, monumenten en oorlogsbegraafplaatsen. Via een app of luisterplekken luistert u naar de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.    Liberation Route Europe herdenkt hen die vielen voor onze vrijheid.

Luisterplekken

De Liberation Route ontstond in 2008 rondom Arnhem en Nijmegen. Om de geschiedenis tot leven te brengen zijn er in deze omgeving luisterplekken geplaatst. Op deze plekken, die gemarkeerd worden door grote veldkeien, kunt u ter plekke luisteren naar indrukwekkende hoorspelen uit de tijd van de oorlog. Personages uit de Tweede Wereldoorlog vertellen u de gebeurtenissen die zich afspeelden op de plek waar u zich bevindt. U kunt de verhalen ook downloaden vanaf www.liberationroute.com of beluisteren via de app.

Inmiddels telt de Liberation Route in Nederland 200 luisterplekken, die zijn te vinden in de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en Overijssel. Luister naar verhalen over  ‘A Bridge too Far’paratroopers in Eindhoven, de Sinti- en Romabevolking in Beek of de amfibische landingen in Zeeland.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd