Aezel-Project

 

AEZEL AUCH NOA BAEK  

Aezel Projek | Kadastraal Erfgoed Beek

De HeemkundeVereniging van Beek gaat deelnemen in het “Aezel Projek” ofwel “Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen”.
De deelname door onze Heemkunde afdeling heeft tot doel de versnipperde erfgoed-informatie in Beek en zijn woonkernen te digitaliseren, te bundelen en voor het brede publiek beschikbaar te stellen via het internet.
Datzelfde initiatief is ook al genomen in 60 andere dorpen en steden in Limburg, van Vaals tot Venlo.
 

Om dit project uit te voeren moeten eerst vele documenten worden gedigitaliseerd. Het digitaliseren van deze erfgoed-informatie is een immense klus. Helaas is er ook nog geen digitaal platform waar deze gegevens met het publiek gedeeld kunnen worden, met als gevolg een veelheid aan kleine websites met versplinterde kennis. 

Nog meer informatie wordt nooit gedeeld maar gaat verloren of wordt door nabestaanden zelfs weggegooid. Dit geldt zeker voor de kleinere dorpen waar weinig geld beschikbaar is voor erfgoed. Als al deze informatie aan elkaar gekoppeld zou kunnen worden in één platform dan zou een geweldig beeld ontstaan van de Limburgse samenleving door de tijd. 

Als onderdeel voor dit project gaan ook wij beginnen alle kadastrale gegevens uit onze   gemeente Beek en de Woonkernen te bewerken. Eerst worden de plattegronden van Beek vanaf 1842 tot en met 2017 ingebracht. Via de kadastrale gegevens worden alle eigendommen op die kaarten ingevoegd. Vervolgens kunnen tal van gegevens aan de percelen worden toegevoegd, fotos, panden, documenten etc. Als alles ingebracht is kunnen we de groei en ontwikkeling van onze gemeente volgen.

Voorbeeld: Op eigendom X zien we dat er vroeger een Romeinse villa was, later boerderijen en nu een Woonzorgcentrum. Dit alles met fotos en documenten enz.

We willen de komende maanden starten met dit omvangrijke project. Wil je meehelpen ? Dat kan bij jou thuis, maar ook op kantoor van de Heemkundevereniging
Dit vormt de basis waaraan nadien velerlei zaken gekoppeld kunnen worden. Daarvoor moet door vrijwilligers een flinke brok werk worden verzet.  

Vrijwilligers gezocht! 

We zijn nu op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die ons, in eerst instantie de oude Kadastrale Registers, helpen te digitaliseren om de basis van het project klaar te maken.
In latere fases worden ook burgerlijkestand, bevolkingsregisters, genealogie, archeologie, landschappen, foto’s, notaris akten, geschiedenis enz. aan deze basis gekoppeld zodat we steeds meer en completer ons erfgoed kunnen inzien en tonen. Mensen die hierover meer informatie wensen en/of hieraan een bijdrage willen leveren kunnen contact opnemen met: 

“>info@heemkundebeek.nl