1943

Op zaterdag 2 januari worden in Genhout de kerkklokken weggehaald. Op maandag 11 januari 1943 werden wij ook ontnomen van onze mooie grote kerkklokken. Jaren hebben wij met alle aandacht omhoog gekeken naar onze mooi torenklok om nieuwsgierig te kijken hoe laat het was. Menig langslaper heeft zich altijd op onze kerkklok overgelaten, daar zij altijd correct was in het slaan van de uren, halfuren en kwart en kwart voor het uur. Bij de volle uren sloeg de grote klok, kwart na en half uren sloeg de kleine klok en ons Angelus klokje dat ons zoveel jaren wekte ’s morgens en ‘s middags de mededeling deed dat het twaalf uur was en ’s avonds waarschuwde dat de avond ging intreden. Nu houden wij geen enkele klok over en het uurwerk van onze toren staat nu stil. Maar de bouwkundige Louis Vroemen bij de kerk had dadelijk een ander idee uitgevonden om onze Beekenaren gerust te stellen en om weer spoedig het uurwerk weer in orde te brengen en ook weer op tijd het uurwerk zullen horen slaan. De zusters van het Karmelietessenklooster uit de Heirstraat hadden hun klein klokje afgestaan om nu in de grote hoge toren van onze parochiekerk de plaats in te nemen van de grote klokken, welke ze ons hadden afgenomen en dit klokje zou ons nu mededelen als het twaalf uur of kwart over twaalf of half een enz. was. De eerste dagen sloeg het klokje alleen maar een kwartier na het volle en halve uur later sloeg het alles. Dit was een mooie uitvinding van de heer Louis Vroemen, welke door veel Beekenaren op prijs werd gesteld. Onze oude klokken hebben voor het laatst geluid bij het overlijden van de heer Harrie Kerckhoffs uit Kelmond op 2 januari 1943. Voor een huwelijksmis hebben zij hun laatste dienst gewezen op donderdag 7 januari 1943 en wel voor het bruidspaar Leo Hoppers-Dabekausen die om half tien een huwelijksmis hadden. Toen hebben onze klokken hun laatste tonen laten horen van negen uur tot half tien aan een stuk door.

In de maand januari werden aan de kinderen tot en met vier jaar 350 gram sinaasappelen of mandarijnen gegeven. Vanaf 4 januari moet iedereen op zijn boterbon margarine nemen behalve de boeren die melk leveren die kunnen in de boterfabriek nog natuurboter krijgen. Ook beginnen de mensen nu jacht te maken op zout, dit is nu al een artikel welk schaars begint te worden. Het oude jaar is alweer voorbij en wij zitten nog in de oorlog. De laatste tijd gaat het de Duitsers wel slecht, in Rusland, maar aan de oorlog zien wij nog geen einde. We zitten nu al bijna drie jaar in de oorlog en overal heerst armoede en vooral in de steden, daar is het verschrikkelijk, want als die mensen niet hun beetje van de zwarthandel konden krijgen tegen zeer hoge prijzen dan was het al lang gedaan geweest met de stedelingen. Op het platte land gaat het in iedere geval beter dan in de stad. Maar overal of het nu pro of anti Duits is hoort men maar zeggen was die oorlog maar afgelopen en die mensen weten nu wat oorlog is.

Het was de Nederlanders bekend dat in het begin van het nieuwe jaar 1943 ons vorstenhuis uitbreiding van hun familie verwachtte, welk momenteel nog altijd in Engeland en Amerika vertoefde.

Dinsdagavond 11 januari 1943 wordt per Oranjezender uit Engeland medegedeeld dat in Amerika een jonge prinses geboren is bij Hare Majesteit Prinses Juliana van Oranje. Zij kreeg de naam Margaretha. Als peter en meter fungeerden president Roosevelt en de koningin van Engeland.

Per 20 januari 1943 werd ons vleesrantsoen ook weer verminderd en nu teruggebracht op twee ons per persoon, per week. Aan de kinderen beneden de vier jaar werd 850 gram sinaasappelen of mandarijnen verstrekt. Deze hoeveelheid is voor een tijdperk van vier weken.
In de eerste week van februari krijgen alle ongehuwde mannen van 22 tot 27 jaar een oproep om, na gekeurd te zijn, in Duitsland te gaan werken. Naar men ons mededeelt zou eerstdaags ook de zelfde oproep plaatsvinden voor jonge dames.

Op vrijdag 5 februari in de vooravond is kapitein Seijffardt aan zijn woning in Duitsland vermoord. Hij was de leider van het vrijwilligerslegioen in Nederland.

Op zondag 21 februari werden in alle katholieke kerken van Nederland een brief van de bisschoppen voorgelezen, dat zij met de protestanten van ons land het volgende schrijven hebben gericht tot de Rijkscommissaris van het bezette Nederland met het volgende verzoek: Om vrijlating van onze gijzelaars; het niet oproepen van jonge mannen en meisjes om in Duitsland te gaan werken; om het niet verbannen van de R.K.-scholen.
Maandag 22 februari krijgen verschillende jongens van 21 jaar per expresbrief de mededeling dat zij dinsdag 23 februari in Sittard op keuring moeten komen en zich daarna moeten melden op het arbeidsbureau en op vrijdag 26 februari naar Duitsland moeten gaan werken. Dinsdag 23 februari kwam een mededeling in de krant dat alle zaken, die niet van noodzakelijk belang zijn, zullen gesloten worden

En dat de mannen van 18 tot 55 jaar  en de vrouwen van 22 tot 40 jaar naar Duitsland zullen moeten gaan werken.

Op vrijdagavond 26 februari komen van kwart voor negen tot tien uur grote massa’s Engelse vliegtuigen over richting Duitsland. Tegen acht uur ging onze sirene, maar hier in Beek of omgeving is niets gebeurd, wel zijn een paar bommen gevallen in Heerlen. De laatste dagen komen de Engelse vliegmachines ook overdag al over, zodat overal verwacht wordt dat vandaag het tweede front zal gaan beginnen. Ja de mensen zouden het gauw hebben, maar men ziet nog maar niet, dat ze komen, want niemand had ooit kunnen denken dat deze oorlog minstens drie jaar zou gaan duren. We zitten nu, het voorjaar van 1943, armoede ellende en hongersnood staat ons voor de deur. De meeste mensen hebben geen schoenen aan hun voeten, geen kleren om aan te trekken en de hongersnood wordt met de dag groter, want nu wordt bekend gemaakt dat we tegen maart per persoon 125 gram vlees krijgen. En dat gedurende de maanden april, mei en juni per kip 25 eieren moeten geleverd worden, wil men de kippen behouden, en kippenvoer krijgt men helemaal niet. Dus in dit geval dan toch nog 25 eieren leveren, dat is tien meer als het vorig jaar. Kaas is ook al heel weinig te krijgen en boter is ook heel dunnetjes, de helft boter met vet of margarine. Melk is alleen voor zware zieken of kleine kinderen en dan nog maar een beetje. 1,75 liter per persoon. Dit is de nieuwe tijd en de nieuwe orde, die ons zou verlossen en voor de mensen beter zou zijn.

Op woensdag 10 februari heeft de crematie van de vermoorde kapitein plaats gehad te Westerveld. Op dinsdag 9 februari in de late avond is de echtgenote van de secretaris-generaal Reydon in haar woning door twee revolverschoten vermoord. De later thuiskomende secretaris-generaal werd eveneens met drie revolverschoten overvallen en hierdoor zwaar gewond. In Haarlem is woensdag 10 februari een W.A. man op straat neergeschoten. In de buurt van Den Haag en Haarlem begint het weer erg onrustig te worden.

Daar de oorlog voor de Duitsers tegenwoordig tegenvalt, beginnen de NSB’ers het hem ook te knijpen.

Op donderdag 11 februari wordt bekend gemaakt, dat kinderen tot vier jaar 500 gram sinasappelen krijgen.

Zondag 14 februari zijn ’s avonds tussen acht uur en half negen veel Engelse vliegtuigen overgekomen, allen richting Duitsland. Ja, deze avond hebben ze hun wat gebracht, want volgens het geronk waren het allemaal zware vliegmachines. Toen deze hier overvlogen zag men de mensen van alle kanten lopen om thuis te komen, velen waren al met hele huishouden de schuilkelders in gevlucht. Om twintig over acht had er boven Lutterade een luchtgevecht plaats, waarbij een Duitse jager omlaag werd geschoten. Bij dit luchtgevecht werd ook dadelijk alarm gegeven met onze sirene in Beek, dadelijk zouden van alle kanten de mannen van de luchtbescherming komen aanlopen om zich te melden op een post in het gemeentehuis. Maar dit was loos alarm, want toen de Engelse vliegmachines over waren, was de lucht weer zuiver en men hoorde helemaal niets meer. Velen mensen die zich nu de schrik op het lijf hadden gehaald, konden weer veilig hun avond thuis door brengen. Wij hebben al een paar weken met gerustheid de avonden kunnen doorbrengen, omdat maar een enkel of geen vliegmachine ’s avonds over kwam. Wel worden nog iedere week jonge krachten van hier in Duitsland te werk gesteld. Op donderdag 25 maart 1943 wordt in Arnhem het bevolkingsregister gestolen en op zaterdag 27 maart wordt door drie burgers in politie-uniformen een inval gedaan op het bevolkingsbureau in Amsterdam. Degene die daar de wacht hielden werden door een soort bedwelmende stof bewusteloos gemaakt en werd de administratie in brand gestoken.

Maandag 29 maart tegen half vijf wordt de burgemeester van Baexem en Grathem vermoord. De heer Hetterscheid NSB’er en voorheen rijksveldwachter te Blerick.

Op zondag 28 maart is de zomertijd weer ingetreden. Op dinsdag 30 maart 1943 is de Beeker NSB’er  B. gehuwd met mejuffrouw V. uit Elsloo. De trouwpartij om had vier in de namiddag plaats op het gemeentehuis te Beek, waarbij veel NSB’ers vertegenwoordigd waren.

Op 25 maart wordt in de courant bekend gemaakt dat voor 1 april de bankbiljetten van ƒ1000,00 en ƒ500,00 ingeleverd moeten worden bij de Rijksontvanger. Zij die deze biljetten door de zwarthandel verdiend hebben, krijgen hiervoor niets meer terug. Zij die deze biljetten hebben achter gehouden voor ontduiking van belasting krijgen maar een deel terug hiervan. Zij die kunnen aantonen waar zij deze hebben verkregen kunnen de volle waarde hiervoor terugkrijgen. Bij de inlevering krijgen ze voorlopig een bewijs van inlevering waarna later na onderzoek de waarde zal worden uitbetaald. Op 28 maart wordt bekend gemaakt dat Joden zich voor 11 april moeten begeven naar het concentratiekamp te Vught nabij Den Bosch. Maandag 5 april is mevrouw Kanarek op de vlucht gegaan. Vrijdagmorgen tegen acht uur is Benedik met zijn vrouw per auto naar Sittard gegaan en zo verder per trein naar Vught gereisd. Voor Benedik vertrok ging hij een droevig afscheid nemen van zijn buren met de mededeling “We zullen ons nooit meer zien”, die zelfde morgen is Jos Wolf ook vertrokken in alle stilte.

Donderdag 8 april werd ’s avonds tegen half twaalf per sirene een teken gegeven alsof er luchtgevaar was. Veel vliegmachines vanuit Engeland zijn toen overgekomen, hier en daar had een luchtgevecht plaats. Zo werden in Klein Haasdal twee boerderijen getroffen en een in Puth en in Grevenbicht was ook een bom gevallen. Diezelfde avond hebben ze ook het station van Venlo gebombardeerd. Maar de vliegmachines die hier voorbij kwamen hadden hun bommen uitgegooid op Essen. Tegen twaalf uur werd hier weer het sein veilig gegeven zodat wij nu weer van onze nachtrust gebruik maken. Op zaterdag 10 april wordt bekend gemaakt dat wij allemaal een paasei krijgen, per persoon, beneden de twintig jaar krijgen er twee. De hongersnood wordt nu nog groter, want boter en kaas zijn niet meer te krijgen op de bonnen, er zijn al mensen genoeg die al een maand geen boter hebben gehad, en kaas is een zeldzaamheid.

Onder grote belangstelling en blijdschap keerde dokter Gabriël Beckers op maandag 19 april 1943 terug als gijzelaar. Tegen zeven uur ’s avonds kreeg hij het bericht dat hij naar huis kon gaan en tegen elf uur kwam hij in Sittard aan, waar hij met zijn eigen auto werd afgehaald. De volgende dag werden door veel klanten bloemen gebracht. Maar onze tweede Beeker gijzelaar, advocaat Vincent Pijls, zit nog altijd in Sint Michielsgestel.

Op vrijdag 23 april wordt in de melkfabriek één pond boter per gezin uitgereikt. Van alle kanten kwamen liefhebbers opdagen voor een pakje boter. Ja, zelfs uit Maastricht waren er liefhebbers. Tegen elf uur was het zo’n gedrang dat de politie met de gummistok te keer ging. In de namiddag was het nog altijd even druk en toen het gedrang van de mensen toen weer zo hevig werd, meende veldwachter Boonen de mensen tot kalmte te krijgen door de slang van de waterleiding met stromend water op de mensen te houden. Ja, deze consternatie werd nog op veel omliggende plaatsen besproken, hoe de boterverkoop in Beek plaats had!

Op donderdag 29 april werd per bulletin en op vrijdag 30 april in de courant bekend gemaakt, dat zij die zich op 10 mei 1940 als militair in vaste dienst waren, zich weer in Duitsland in krijgsgevangenschap moesten begeven. En wat was nu het gevolg van deze oproep? Dat in de provincies Limburg, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel algemene staking uitbrak (behalve het Spoor en de P.T.T., die staakten niet). Zaterdag 1 mei was algemene staking door het hele land. De mijnwerkers waren de eerste die met de staking begonnen waren. Het heeft wel maar drie dagen geduurd. Zelfs de winkeliers en de melkverwerkers waren in staking, maar vrijdagmiddag kregen deze twee laatste de mededeling, dat zij hun klanten weer moesten bedienen als voorheen. Maar de rest was nog in staking. Per radio werd vrijdagmiddag bekend gemaakt, dat om acht uur ’s avonds allen van straat afmoesten en dat door de politie streng werd opgetreden. Precies de Duitsers en de NSB-ers gingen nog naar de mijn werken. Heel Limburg-Zuid zat nu wel zonder gas doordat de cokesfabriek stil lag en de waterleiding had haar stromend water ook al lang zo vloeiend niet meer als anders.

Zaterdagavond werd per bulletin en per omroep bekend gemaakt dat alle mijnwerkers moesten gaan werken, anders zouden er bloedige gevolgen plaatshebben. Maar hieraan stoorden zich niet veel mijnwerkers, zaterdagnamiddag waren de opzichters en beambten van de mijnen opgeroepen hun werk weer te hervatten anders de kogel. Ze gaven gehoor aan de oproep en hervatten hun werk. Zaterdagnamiddag werden nog verschillende voormannen van de Cokesfabriek per auto naar het werk gehaald. Dit zelfde gebeurde ook nog zondag. Voor maandag werden ook de ondergrondse arbeiders opgeroepen hun werk weer te hervatten, maar hieraan werd niet veel gehoor gegeven. In de namiddag trokken de Duitsers erop uit met een vrachtauto om de stakende ondergrondse mijnwerkers op te halen. Zo werden er in Beek 22 personen opgepikt. Zij die er tussen uit waren gegaan werd de mededeling gegeven dat zij als zij zich niet binnen een half uur moesten melden op het politiebureau zij de kogel zouden krijgen. Maandagavond 3 mei werden zestien personen hiervan losgelaten en  naar huis gestuurd. Vier personen werden nog vastgehouden waarover het doodsvonnis werd uitgesproken, maar op dinsdag 4 mei in de namiddag weer werd ingetrokken. Maar toch moesten ze een zware straf ondergaan. Dit waren de volgende vier Beeker slachtoffers, Chretien Peters van de Bourgogne, Harrie Lemmens uit de Kampstraat, Winand Meiers uit de Heirstraat en Alfons Kusters uit Geverik. Alle vier in de leeftijd tussen 20 en 25 jaar.

Woensdag 5 mei werd per courant bekend gemaakt, dat alle studenten Hogescholen of Universiteiten zich op donderdag 6 mei moesten melden in Maastricht en gelijkertijd daar bleven. Het waren de volgende Beeker studenten: Imkamp, Mart America en Alberti. Woensdag 5 mei werd ook bekend gemaakt dat wij ’s avonds een uur langer op straat mochten verblijven, nu tot 9 uur. De staking is nu weer in zoverre afgelopen, alles is weer aan het werk.

Wij moeten nu met boterbonnen in plaats van twaalf nu vierentwintig dagen toekomen en krijgen veertien dagen geen vlees. Dit is pas een begin.

Op zaterdag 8 mei wordt per courant bekend gemaakt dat alle mannen van 18 tot 25 jaar zich moeten melden voor de arbeidsdienst op het arbeidsbureau.

De staking welke op donderdag 23 april 1943 heeft plaats gehad heeft tot gevolg gehad dat er zeventien personen ter dood veroordeeld worden en welke met de kogel is voltrokken en waaronder de volgende Limburgse die hiervan slachtoffer waren: Mart Bouwman te Roermond, Leo Ruyters te Heer, Jan Boogerd te Roermond, Leo Brouwen te Heer, Mienardus Tempelaars te Heerlerheide, Renier Savelberg te Heerlerheide en Lei Toissaint te Amstenrade.  

Door deze laffe daad die de mof heeft uitgehaald is de haat en nijd nu nog veel groter en degene die anders nog met hen waren zijn nu met dit geval ook nog meestal tegen hen.

Op vrijdag 14 mei 1943 wordt per courant bekend gemaakt dat allen hun radio ontvanger moeten inleveren, behalve de Duitsers, de familie van Nederlanders die als vrijwilliger in het Duitse leger dienen en de NSB’ers.

Op woensdag 12 mei werd Toon van Dijk uit de Beekstraat alhier bij de avond ingepikt omdat hij na 9 uur op straat was. Hij heeft 8 dagen in Vught bij Den Bosch doorgebracht waar hij op donderdag 20 mei 1943 weer werd vrijgelaten, nadat hem het haar helemaal afgeknipt was. Op donderdag 20 mei zijn ook de vier Beekenaren welke voor de staking werden vastgehouden naar Vught bij Den Bosch opgebracht.

Op zondag 16 mei werd in alle RK kerken in Nederland een brief voorgelezen als verzet tegen tegenwoordige regering en de NSB’ers, daar vooral nu weer personen werden weggevoerd naar Duitsland. Er mag nergens een processie worden gehouden.

Op zaterdag 15 mei wordt de straf voor groot en klein ingetrokken en nu mogen wij weer allen tot 11.00 uur ’s avonds op straat. Op donderdag 20 mei wordt de heer M. benoemd als boerenleider voor Beek en omgeving.

Van vrijdag 28 mei tot maandag 21 juni heeft de inlevering plaats van de radio’s. Dit gaat alfabetisch volgens de straatnamen. In de nacht van 29 mei van zaterdag op zondag heeft hier in Beek en omgeving weer luchtalarm plaatsgevonden, maar hier is niets bijzonders gebeurd. Wel hebben de Engelsen 1,5 uur doorgetrokken met hun vliegmachines richting Duitsland, waarbij zij van die ronde ballen uitgooiden van 1.000 kg. In de afgelopen week hebben Engelse vliegmachines bijna iedere nacht een overtocht gemaakt naar Duitsland. Zo hebben ze deze week Köln, Essen, Düsseldorf en Duisburg gebombardeerd.

Vrijdag 28 mei zijn de eerste groep van Hollandse krijgsgevangenen van de afdeling Grenadiers en Jagers teruggevoerd naar Duitsland. Op woensdag 2 juni volgt ook de infanterie.

Het is nu een zeer beroerde tijd, de nood en armoede wordt met de dag groter. Behalve in de zwarthandel of geheime commercie daar is nog alles goed tegen woekerprijzen te krijgen. We zullen hier enige laten zien per 1 juli 1943: 1 kg. koffiebonen ƒ140,00, 1 brood van 2/3 kg ƒ2,50/ƒ3,50, 1 liter melk ƒ0,20, 1 ons tabak ƒ7,00, 1 pakje sigaretten van 20 stuks ƒ7,50, 1 rookbon ƒ5,00, 1 suikerbon ƒ8,00-ƒ10,00, 1 snoepbon ƒ0,50, 1 boterbon ƒ10,00, 1 bon voor rijwielband ƒ20,00, 1 kolenbon ƒ2,50, 1 broodbon ƒ0,25, 1 vleesbon ƒ0,50, 1 kaasbon ƒ0,20, 1 rijstbon ƒ0,50, 1 textielpunt ƒ0,20, 1 schoenenbon ƒ25,00, 1 kg. rogge ƒ1,00, 1 kg. tarwe ƒ1,50, 1 schaap ƒ300,00, 1 geit ƒ500,00, 1 biggetje vier weken ƒ80,00, 1 lam van twee weken ƒ30,00, 1 geitlam van twee weken ƒ40,00, 1 konijn van vier weken ƒ1,50, 1 vet konijn ƒ30,00, 1 kip ƒ10,00, 1 ei ƒ0,75, 1 rijwielband buiten ƒ100,00, 1 kostuum ƒ200,00, 1 ketel van twee liter ƒ6,00, 1 paar schoenveters ƒ0,35.

Dan zijn er nog veel bovenstaande artikelen, die geruild worden voor wat anders. Verder wordt nog veel Belgische tabak hier naar toe gesmokkeld voor rogge of brood.

Vrijdag 11 juni werd om een uur luchtalarm gegeven, daar er Engelse vliegmachines in aantocht waren. Deze overtocht duurde tot half drie, hier in de buurt is niets gebeurd en zijn allen overtrokken  naar Duitsland. Op zaterdag 12 juni hebben de vier stakende mijnwerkers van Beek, die nu in gevangenschap zitten te Vught, hun eerste brief naar huis kunnen schrijven en deden vooral de mededeling om hun wat te sturen van etenswaar en rookartikelen welke zij vanaf deze dag mochten ontvangen. In de namiddag werd door de mijnpolitie aan deze betrokken familieleden medegedeeld dat het Duitse gerechtshof hun een gevangenisstraf had opgelegd van 15 jaar.

Op 4 juli werden in ons land ruim  30 dokters in gijzeling genomen wegens een gezamenlijk schrijven tot de rijkscommissaris. Na acht dagen werden de meeste weer vrijgelaten. Uit de buurt waren  het Dr. Dols en Van Erp uit Geleen. De meeste dokters waren gevlucht totdat weer alles rustig was.

Op vrijdag 13 augustus zijn overdag een hele grote partij wel duizend stuks Engelse vliegtuigen overgekomen richting Duitsland, waar zij hun bommen uitgooiden en weer huiswaarts keerden.

Op dinsdag 17 augustus zijn overdag weer twee maal grote groepen Engelse en Amerikaanse vliegmachines overgekomen richting Duitsland. Om drie uur en half zes in de namiddag ging hier in Beek en de omgeving luchtalarm, daar er hier in de lucht een gevecht plaats had met Engelse en Duitse jagers. Vijf Duitse en een Engels jager werden afgeschoten. Vier Engelse piloten zijn hier in de omtrek met een parachute neergekomen. Twee in Houthem en in Geulle en een Canadese vliegenier van 24 jaar in Ulestraten. Deze was in de lucht aangeschoten en had zijn rechter enkelvoet gespleten en kon zodoende niet meer lopen. Allen werden aan de Duitse militairen overgegeven. Deze namiddag leverde vooral veel angst op daar met dit luchtgevecht het erg onveilig was, want overal suisden de patronen door de lucht, in Maastricht zijn een tweetal personen getroffen maar niet levensgevaarlijk.

In de nacht van maandag 23 augustus omstreeks half een tot twee uur zijn Engelse vliegmachines overgekomen met grote groepen volgens het geluid wat zij maakten, tegen een uur ging de sirene af, luchtalarm, welk tegen kwart voor twee weer veilig gaf. Het signaal veilig was nog geen tien minuten gegeven toen in Geverik tussen de kapel en Kelmond vijf lichtbommen vielen, drie in een boomgaard en twee op de weg, waarvan er een ’s morgens om zes uur ontplofte. De andere hebben ze na enkele dagen onschadelijk gemaakt. Hier was geen noemenswaardige schade aangericht alleen in de buurt was glasschade. Op dinsdagmorgen 31 augustus van half drie tot vier uur hebben grote groepen Engelse vliegmachines een overtocht gemaakt naar Duitsland, allen zijn hier over gegaan zonder wat uit te gooien. Wel was het een zwaar geronk zodat er nog veel mensen in angst zaten.

Op donderdag 14 oktober 1943 tegen twee uur in de middag komen grote troepen Engelse en Amerikaanse vliegmachines over richting Duitsland. In België werd een viermotorig Amerikaanse bommenwerper aangeschoten, welke hier in Beek neerkwam en in alle stukken was verbrijzeld. Twee piloten kon men met parachute zien afdalen, een kwam neer achter de marechaussee kazerne en de ander in de boomgaard van boer Theewissen op de Prins Mauritslaan. Dadelijk was er luchtalarm en een hevig luchtgevecht tussen Duitse jagers en de Amerikaanse en Engelse bommenwerpers. Het neergestorte Amerikaanse vliegtuig welk hier is neergestort lag verbrijzeld van op de Rijksweg tot achter dokter Beckers in het veld. Vooral in de boomgaarden van dokter Beckers zijn veel stukken neergekomen. De cabine met twee motoren zijn neergekomen in de boomgaard van de weduwe Wouters-Schols nabij de Oude Pastorie. Hier lagen nog drie piloten in die verbrand waren. Een twaalf tal bommen zijn gevallen en de hoofdzaak is dat net als op de Rijksweg niet zijn ontploft. Op de boerderij van Giel Stassen op de Rijksweg is een bom vijfhonderd kilo door het dak het plafond in de keuken, door de tafel en zomaar door het kelderplafond, in de kelder gevallen en niet ontploft. In de kelder zaten vijftien personen die hier een schuilplaats zochten. Deze kwamen allen met de schrik vrij. Anders is geen schade aan huizen of iets anders aangericht. Alle huizen in de buurt van boerderij Stassen moesten nu ontruimd worden daar er nog meer bommen in de buurt lagen en de Rijksweg was voor alle verkeer afgesloten van de Nieuwstraat tot in Neerbeek aan de Aardboom. Het verkeer moet nu over Neerbeek. Zaterdagnamiddag 16 oktober zijn de drie verongelukt piloten ingekist en in Venlo ter aarde gesteld. De weg waar het vliegmachine lag is dag en nacht door de politie afgezet. Bijna alle roerende goederen zijn uit het vliegmachines gestolen door de burgers.

Op maandag 18 oktober (Beeker kermis maandag) is in de namiddag van drie uur tot half vier weer luchtalarm geweest, daar weer een grote partij vliegmachines overkwamen richting Duitsland en hetzelfde gebeurde op woensdag 20 oktober ook in de namiddag.

Op vrijdag 22 oktober is ’s avonds van acht tot negen uur luchtalarm geweest, toen hebben de Engelsen en Amerikanen ruim twee uur hun tocht door de lucht voortgezet per vliegmachine waarna de Duitsers de dag erna wel openlijk bekenden dat ze hun er goed tussen gehad hadden.

In het tijdvak van 16 tot 30 oktober hebben wij geen suiker gekregen en hebben wij het dus veertien dagen zonder suiker moeten doen en dat was nu voor velen een tegenvaller.

Op woensdag 3 november van kwart over zeven tot negen uur ’s avonds was luchtalarm wegens grote overtocht van Amerikaanse en Engelse vliegtuigen richting Duitsland. In Born en Nuth zijn vliegmachines neergekomen. Op zondag 7 november waren de vliegmachines al vroeg in aantocht. Tegen elf uur in de voormiddag kwamen er grote massa’s Engelse vliegmachines terug van Duitsland en hier boven Beek was spoedig een luchtgevecht met Duitse jagers en zeer spoedig ging het luchtalarm. Daar de hoogmis nog niet uit was, vluchtten de mensen uit de kerk en zochten overal schuilgelegenheid. In Kerensheide was het weer erg aan toegegaan. In de buurt van de boerderij van Jean Hennekens vielen 34 bommen welke meestal niet zijn afgegaan. Wel waren er twee slachtoffers te betreuren de achttienjarige mejuffrouw Schreurs en de veertien jarige jongen van Biesman. Mejuffrouw Koevoet werd zwaargewond en in de hele buurt zijn de ruiten stuk en lichte schade aan huizen.

Met ingang van 15 november werd de heer A. Regout benoemd tot burgemeester van Beek. Hij was voorheen burgemeester van Maasbree en NSB’er. Op woensdag 17 november werd hij geïnstalleerd als burgemeester dit werd stil weggedaan, alleen de NSB’ers van Beek waren hierbij uitgenodigd. Op het einde van november 1943 wordt bekend gemaakt dat alle Nederlandse inwoners voor Kerstmis een extra rantsoen kregen van een ons suikergoed, een pond siroop en 280 gram olie.

Over de oorlog hoort men momenteel niet veel  nieuws. Wel de Nederlanders die met verlof komen die in Duitsland te werk zijn gesteld, hebben niet veel lust om nog terug te gaan naar Duitsland en gaan nu meestal onderduiker spelen.

Op donderdag 22 december zijn weer veel gijzelaars vrijgelaten ook de laatste Beekse gijzelaar Mr. Victor Pijls advocaat te Beek is nu in vrijheid gesteld na een verblijf van anderhalf jaar als gijzelaar.

Op donderdag 16 december werd door de burgemeester de gemeentekantonniers ontslagen, daar zij niet voor de Winterhulp wilden collecteren. De dag daarna liet hij hun weer roepen en moesten zij hun oud werk weer hervatten.