Home

Zie nieuwe sites:  https://stegen35.nl/
          https://www.facebook.com/Heemkundeverenig
          http://to.heemkundebeek.nl/dagboek-van-een-beekenaar/
          http://to.heemkundebeek.nl/den-ijzeren-hamer/
    


Geacht heemkunde lid, vrijwilliger, en Baekenaren die ons een warm hart toedragen, 
Heemkunde Beek doet weer mee met de Rabo Clubsupport.
De Rabobank verdeelt ieder jaar een geldbedrag onder de deelnemende goede doelen.
Ieder lid van de Rabobank kan van 5 september t/m 27 september stemmen. 
Elke stem is geld waard, EN ALLE STEMMEN TELLEN! 
Kunnen we ook dit jaar weer als HEEMKUNDEVERENIGING BEEK en STICHTING HEEMKUNDEMUSEUM BEEK op U rekenen?
Met uw steun lukt het misschien om een aardig bedrag bij elkaar te sparen. 
Alvast hartelijk dank voor uw stem (men),
Heemkundevereniging Beek en Stichting Heemkundemuseum Beek


 
KRUIS GROENEWEG GEVERIK TERUG OP ZIJN SOKKEL
FOTO – IMPRESSIE NL-DOET 2022

In Beek is vrijdag een plaquette onthuld op de plek van de oude waterput die werd ontdekt tijdens de renovatie van de Burgemeester Janssenstraat in 2019.

De Heemkundevereniging Beek heeft het initiatief genomen voor de gedenkplaat om de plek te markeren voor het nageslacht. De plaquette is bedacht en ontworpen door kunstenaar John Cuypers uit Beek en dichter Jacques Aussems uit Genhout. Wethouders Ralph Diederen en Hub Schoenmakers hebben de herinnering onthuld.

MOOIE POSTKAART UIT 1898

Het is alweer september 2021 . De corona pandemie is fors op zijn retour. Ons kantoor is weer open op dinsdag – donder en vrijdag van: 09.30 tot 12.00 uur. Wenst U een bezoek te brengen aan ons kantoor gelieve van tevoren even contact opnemen. 

Talloze beperkingen. Dat is ook de reden dat we  u niet hebben kunnen uitnodigen voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Gelukkig kunt u heel veel informatie, zoals het financieel jaarverslag, vinden op onze website of op Facebook. 

Wethouder Ralph Diederen op bezoek bij Heemkundevereniging Beek

                                              Zie onderstaande foto impressie 

   

OPROEP 

Wij zijn als heemkundevereniging naarstig op zoek naar mensen, die ons team van vrijwilligers willen komen versterken. Zo zoeken wij o.a. mensen die in het bestuur willen plaatsnemen en het team van de redactie van ons heemkundetijdschrift Becha willen versterken.

Indien u interesse heeft, neem dan contact op met:

Bert en Margot Caris
Tel. 046-4378362
E-mail: margot.caris-beek@home.nl


 Heemkunde

Heemkunde staat voor kennis van het gehucht, het dorp, de streek of de regio waarin we wonen, waar we geboren zijn of daar waar we ons thuis voelen. Wanneer het je interesseert waarom er vlak bij je huis een wegkruis staat, waarom je straat naar een reeds lang overleden pastoor is genoemd of je verdiept in de geschiedenis van de kerk waartoe je behoort, dan doe je al aan heemkunde.Heemkunde betreft dus alles wat er leeft of gebeurt en wat karakteristiek is voor het “heem”. Dat kan het dialect zijn, de cultuur, de geschiedenis, de natuur of de onderlinge verwantschappen. Dat alles kan zich zowel nu als in het verleden afspelen. Voor ieder mens is er in elk “heem” zo ontzaglijk veel waar te nemen over al deze aspecten, dat we gerust mogen spreken van een onuitputtelijke bron. De Heemkundevereniging Beek houdt zich bezig met de bestudering van dat “heem” in al zijn aspecten van heden en verleden. Wie kan vrijwilliger worden? In principe kan iedereen binnen onze vereniging vrijwilligerswerk doen wanneer je interesse hebt in het werk van een heemkundevereniging.  Iemand die interesse heeft om vrijwilligerswerk te doen kan altijd even contact opnemen met de bestuursleden Margot Caris of Bert Caris via: info@heemkundebeek.nl Of kom eens vrijblijvend een kijkje nemen op: Dinsdag – Donderdag – of Vrijdagmorgen tussen: 09.30 en 12.00 uur

Onze doelstelling is om het heden en verleden van Beek en haar woonkernen voor het nageslacht vast te leggen door het verzamelen en beheren van alle culturele erfgoed van onze woonplaats, in de breedste zin.   

De vereniging is volop aan de slag gegaan om de doelstellingen te verwezenlijken. Inmiddels zijn grote collecties foto’s, archiefmateriaal, bidprentjes, brochures, boeken en tijdschriften verzameld over Beek en de tot Beek behorende woonkernen. De vereniging “Heemkundebeek”  heeft een ruimte tot haar beschikking op de 3e etage van het Verzorgingstehuis “Franciscus” aan de Maastrichterlaan (Om de Toren 5) te Beek (L) 

 Contactgegevens 

Heemkunde Vereniging Beek 

Om de Toren 5, 6191KZ – Beek (L)

Telefoon: 046-4361386

IBAN No: NL95RABO 0104923245 

GEWIJZIGDE AANVANGSTIJDEN OP DINSDAG, DONDERDAG EN  VRIJDAG

De nieuwe openingstijden zijn met ingang van 1 mei 2017

    DINSDAG VAN:  09.30 TOT 12.00 UUR

    DONDERDAG VAN:  09.30 TOT 12.00 UUR 

    VRIJDAG VAN:  09.30 T0T 12.00 UUR 

                                  

Heemkundevereniging Beek   (Facebooklink)

 De nieuwe Becha is uit, vol met Beekse verhalen, wordt lid en ontvang het blad gratis

Lidmaatschap Heemkundevereniging € 22,00 per jaar. Postabonnementen € 35,00 per jaar.  U ontvangt 4 keer per jaar het verenigingsblad BECHA. Losse nummers 07.00

  

Becha-3.jpg - 1,64 MB

Het is ten strengste verboden tekst en of beeldmateriaal uit deze website te  kopiëren, zonder vooraf verkregen toestemming van het Bestuur. 

BisvanBaek.jpg - 111,05 kB