Home

Marietje.jpg - 94,97 kB

IN MEMORIAM MARIETJE LAHAIJE – LEENEN

Marietje was liefst 37 jaar een zeer actieve en betrokken vrijwilligster bij onze vereniging. Zij nam in 2017 op 92 jarige leeftijd afscheid. Op 28 januari 2021 ontvingen wij het droeve bericht dat zij op 95 jarige leeftijd was overleden. Wij willen Marietje bijzonder hartelijk danken voor alles wat zij voor de heemkundevereniging van Beek heeft betekent.

RUST IN VREDE

Het is al december en 2020 is weer voorbij, geschiedenis. Nog steeds heerst er een pandemie. We hebben er allemaal last van. Alles wat ooit zo vanzelfsprekend en normaal leek is dat opeens niet meer. Tijdelijke sluiting van ons kantoor, Becha‘s  die klaar lagen en niet bezorgd konden worden, het bewaren van 1,5 meter afstand en nu de verplichting tot het dragen van mondkapjes. 

Talloze beperkingen. Dat is ook de reden dat we  u niet hebben kunnen uitnodigen voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Gelukkig kunt u heel veel informatie, zoals het financieel jaarverslag, vinden op onze website of op Facebook. 

GRATIS AF TE HALEN serie: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlooglogdoor: Drs. L. de Jong

Op dinsdag tussen 09.30 en 12.00 uur

Bel even van tevoren naar 046-4361386 Wie het eerst komt ………..!!!!!!!! 

Wethouder Ralph Diederen op bezoek bij Heemkundevereniging Beek

                                              Zie onderstaande foto impressie 

   

Indien U naar kantoor komt geldt de verplichting om via de hoofdingang naar binnen te gaan ende protocollen van Vivantes strikt na te leven!oe lang dit advies van kracht blijft is vooralsnog onduidelijk. 

                                AFSCHEID VOORZITTER

Fons9.jpg - 3,00 MB

Op 18 februari 2020 hebben wij als Heemkundevereniging Beek afscheid genomen van onze voorzitter Fons Vroemen. Na 35 jaar als voorzitter de kar te hebben getrokken en vele verhuizingen te hebben meegemaakt, vond Fons

dat de tijd was aangebroken voor andere uitdagingen. We wensen Fons, heel veel geluk en gezondheid voor de toekomst.

FONS BEDANKT

Fons3.jpg - 2,40 MB
Fons5.jpg - 2,82 MB

Fons2.jpg - 3,05 MB   Fons4.jpg - 2,84 MB

OPROEP 

Wij zijn als heemkundevereniging naarstig op zoek naar mensen, die ons team van vrijwilligers willen komen versterken. Zo zoeken wij o.a. mensen die in het bestuur willen plaatsnemen en het team van de redactie van ons heemkundetijdschrift Becha willen versterken.

Indien u interesse heeft, neem dan contact op met:

Bert en Margot Caris
Tel. 046-4378362
E-mail: margot.caris-beek@home.nl


 Heemkunde

Heemkunde staat voor kennis van het gehucht, het dorp, de streek of de regio waarin we wonen, waar we geboren zijn of daar waar we ons thuis voelen. Wanneer het je interesseert waarom er vlak bij je huis een wegkruis staat, waarom je straat naar een reeds lang overleden pastoor is genoemd of je verdiept in de geschiedenis van de kerk waartoe je behoort, dan doe je al aan heemkunde.Heemkunde betreft dus alles wat er leeft of gebeurt en wat karakteristiek is voor het “heem”. Dat kan het dialect zijn, de cultuur, de geschiedenis, de natuur of de onderlinge verwantschappen. Dat alles kan zich zowel nu als in het verleden afspelen. Voor ieder mens is er in elk “heem” zo ontzaglijk veel waar te nemen over al deze aspecten, dat we gerust mogen spreken van een onuitputtelijke bron. De Heemkundevereniging Beek houdt zich bezig met de bestudering van dat “heem” in al zijn aspecten van heden en verleden. Wie kan vrijwilliger worden? In principe kan iedereen binnen onze vereniging vrijwilligerswerk doen wanneer je interesse hebt in het werk van een heemkundevereniging.  Iemand die interesse heeft om vrijwilligerswerk te doen kan altijd even contact opnemen met de bestuursleden Margot Caris of Bert Caris via: info@heemkundebeek.nl Of kom eens vrijblijvend een kijkje nemen op: Dinsdag – Donderdag – of Vrijdagmorgen tussen: 09.30 en 12.00 uur

BEZOEKERS VAN ONZE WEBSITE BEDANKT

              WE HEBBBEN HET WEER GEKLAARD

Voor-3jaar.jpg - 244,20 kB 

Onze doelstelling is om het heden en verleden van Beek en haar woonkernen voor het nageslacht vast te leggen door het verzamelen en beheren van alle culturele erfgoed van onze woonplaats, in de breedste zin.   

De vereniging is volop aan de slag gegaan om de doelstellingen te verwezenlijken. Inmiddels zijn grote collecties foto’s, archiefmateriaal, bidprentjes, brochures, boeken en tijdschriften verzameld over Beek en de tot Beek behorende woonkernen. 

De vereniging “Heemkundebeek”  heeft een ruimte tot haar beschikking op de 3e etage van het Verzorgingstehuis “Franciscus” aan de Maastrichterlaan (Om de Toren 5) te Beek (L) 

 Contactgegevens 

Heemkunde Vereniging Beek 

Om de Toren 5, 6191KZ – Beek (L)

Telefoon: 046-4361386

IBAN No: NL95RABO 0104923245 

GEWIJZIGDE AANVANGSTIJDEN OP DINSDAG, DONDERDAG EN  VRIJDAG

 De openingstijden van het HeemkundeKantoor zijn na Bestuurs-overleg gewijzigd:

De nieuwe openingstijden zijn met ingang van 1 mei 2017

    DINSDAG VAN      :  09.30 TOT 12.00 UUR

     DONDERDAG VAN:  09.30 TOT 12.00 UUR 

     VRIJDAG VAN       :  09.30 T0T 12.00 UUR 

                                         Contactgegevens 

Heemkunde Vereniging Beek 

Heemkundevereniging Beek   

De nieuwe Becha is uit, vol met Beekse verhalen, wordt lid en ontvang het blad gratis

Lidmaatschap Heemkundevereniging € 20,00 per jaar. Postabonnementen € 30,00 per jaar.  U ontvangt 4 keer per jaar het verenigingsblad BECHA.

REGISTRATIEFORMULIER

 H E E M K U N D E V E R E N I G I N G

Om de Toren 5, 6191 KZ BEEK 

N I E U W L I D   W I J Z I G I N G   O P Z E G G I N G 

Voorletters  : 

Achternaam:   

Straat en nr.:  

Postcode     :   

Plaats          :    

Telefoon     : 

Emailadres :           


Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Heemkundevereniging Beek om per jaar,  

telkens in januari, het abonnement af te schrijven van: 

IBAN :    

Datum:                    

Handtekening:                       


Onderstaande gegevens worden ingevuld door de Heemkundevereniging 

 Lidnr.:    Ingevoerd in PCL: Datum:   Paraaf:  Ingedeeld in wijk: Datum:  Paraaf: Afgehandeld:  Datum: Paraaf: Aanmelden     c 
 Wijzigen         c 
 Opzeggen       c 

ANBI   erkende culturele instelling  

IBAN:  NL95 RABO  01049 23245

BIC:     RABONL2U 

KvK:   40186287 

 AANMELDINGSFORMULIER 

Kopieer formulier en plak het als “WORD – document” in mijn documenten, hierna kan het formulier vanuit “Mijn documenten” worden afgedrukt. Na

invullen van gegevens mailen naar: info@heemkundebeek.nl

   

Becha-3.jpg - 1,64 MB

Het is ten strengste verboden tekst en of beeldmateriaal uit deze website te  kopiëren, zonder vooraf verkregen toestemming van het Bestuur. 

BisvanBaek.jpg - 111,05 kB