Home

Nieuwe artikelen: Madie Franz 2Statuten Bakkerij Martens

Aanvullingen: /bokenrijders-uit-beek/ Protestantse grafmonumenten

LAATSTE UPDATE 27 juni 2021

MOOIE POSTKAART UIT 1898

Genealogie Familie Voncken Onder de titel Van Bockhof Schimmert naar het Witte Kruis Vilt is de geschiedenis van de familie Voncken vastgelegd door Monique Voncken en Ferno Voncken. Zij deden dat mede op basis van gegevens die verzameld werden door respectievelijk hun vader c.q. oom (LGOG-lid) Giel Voncken uit (thans) Maastricht.Het familieverhaal van deze boerenfamilie begint in 1743 bij de Bockhof in Schimmert, waar de familie trouwt met de familie Somija. Zij bewoonden de Bockhof gedurende 5 generaties. Aansluitend verhuisde de familie naar de boerderij het Witte Kruis te Vilt.In dit boek een uitgebreide beschrijving van de stamboom van de familie Voncken met kleine zijsprongen naar de families Widdershoven, Loyens, Herben en Huids, met vertakkingen naar de families Mertens, Goossens en Kerckhoffs. Het familieverhaal is gekleurd met een beschrijving van het geestelijken levenbinnen de familie, de geschiedenis van Vilt en het boerenleven in Vilt van de generaties Voncken-Huids, later Voncken-Raemaekers.Het boek heeft een omvang van 221 pagina’s, is rijk geïllustreerd (kleur) en voorzien van stamboomreeksen. De prijs bedraagt 25 euro (voorkeur afhalen in Maastricht) of 32,50 euro bij verzending in Nederland.U kunt dit boek bekomen door uw bestelling te plaatsen tot en met 30 juni 2021 via monique.voncken@planet.nl ook kunt u hier terecht voor nadere informatie.

Het is alweer juni 2021 . De corona pandemie is fors op zijn retour. De tijdelijke sluiting van ons kantoor is opgeheven en weer open op dinsdag – donder en vrijdag van: 09.30 tot 12.00 uur. Wenst U een bezoek te brengen aan ons kantoor gelieve van tevoren even contact opnemen. 

Talloze beperkingen. Dat is ook de reden dat we  u niet hebben kunnen uitnodigen voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Gelukkig kunt u heel veel informatie, zoals het financieel jaarverslag, vinden op onze website of op Facebook. 

GRATIS AF TE HALEN serie: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlooglog door: Drs. L. de Jong

Op dinsdag tussen 09.30 en 12.00 uur

Bel even van tevoren naar 046-4361386 Wie het eerst komt ………..!!!!!!!! 

Wethouder Ralph Diederen op bezoek bij Heemkundevereniging Beek

                                              Zie onderstaande foto impressie 

   

OPROEP 

Wij zijn als heemkundevereniging naarstig op zoek naar mensen, die ons team van vrijwilligers willen komen versterken. Zo zoeken wij o.a. mensen die in het bestuur willen plaatsnemen en het team van de redactie van ons heemkundetijdschrift Becha willen versterken.

Indien u interesse heeft, neem dan contact op met:

Bert en Margot Caris
Tel. 046-4378362
E-mail: margot.caris-beek@home.nl


 Heemkunde

Heemkunde staat voor kennis van het gehucht, het dorp, de streek of de regio waarin we wonen, waar we geboren zijn of daar waar we ons thuis voelen. Wanneer het je interesseert waarom er vlak bij je huis een wegkruis staat, waarom je straat naar een reeds lang overleden pastoor is genoemd of je verdiept in de geschiedenis van de kerk waartoe je behoort, dan doe je al aan heemkunde.Heemkunde betreft dus alles wat er leeft of gebeurt en wat karakteristiek is voor het “heem”. Dat kan het dialect zijn, de cultuur, de geschiedenis, de natuur of de onderlinge verwantschappen. Dat alles kan zich zowel nu als in het verleden afspelen. Voor ieder mens is er in elk “heem” zo ontzaglijk veel waar te nemen over al deze aspecten, dat we gerust mogen spreken van een onuitputtelijke bron. De Heemkundevereniging Beek houdt zich bezig met de bestudering van dat “heem” in al zijn aspecten van heden en verleden. Wie kan vrijwilliger worden? In principe kan iedereen binnen onze vereniging vrijwilligerswerk doen wanneer je interesse hebt in het werk van een heemkundevereniging.  Iemand die interesse heeft om vrijwilligerswerk te doen kan altijd even contact opnemen met de bestuursleden Margot Caris of Bert Caris via: info@heemkundebeek.nl Of kom eens vrijblijvend een kijkje nemen op: Dinsdag – Donderdag – of Vrijdagmorgen tussen: 09.30 en 12.00 uur

Onze doelstelling is om het heden en verleden van Beek en haar woonkernen voor het nageslacht vast te leggen door het verzamelen en beheren van alle culturele erfgoed van onze woonplaats, in de breedste zin.   

De vereniging is volop aan de slag gegaan om de doelstellingen te verwezenlijken. Inmiddels zijn grote collecties foto’s, archiefmateriaal, bidprentjes, brochures, boeken en tijdschriften verzameld over Beek en de tot Beek behorende woonkernen. De vereniging “Heemkundebeek”  heeft een ruimte tot haar beschikking op de 3e etage van het Verzorgingstehuis “Franciscus” aan de Maastrichterlaan (Om de Toren 5) te Beek (L) 

 Contactgegevens 

Heemkunde Vereniging Beek 

Om de Toren 5, 6191KZ – Beek (L)

Telefoon: 046-4361386

IBAN No: NL95RABO 0104923245 

GEWIJZIGDE AANVANGSTIJDEN OP DINSDAG, DONDERDAG EN  VRIJDAG
 De openingstijden van het HeemkundeKantoor zijn na Bestuurs-overleg gewijzigd:

De nieuwe openingstijden zijn met ingang van 1 mei 2017

    DINSDAG VAN      :  09.30 TOT 12.00 UUR

     DONDERDAG VAN:  09.30 TOT 12.00 UUR 

     VRIJDAG VAN       :  09.30 T0T 12.00 UUR 

                                  

Heemkundevereniging Beek   (Facebooklink)

 De nieuwe Becha is uit, vol met Beekse verhalen, wordt lid en ontvang het blad gratis

Lidmaatschap Heemkundevereniging € 20,00 per jaar. Postabonnementen € 32,00 per jaar.  U ontvangt 4 keer per jaar het verenigingsblad BECHA.   

Becha-3.jpg - 1,64 MB

Het is ten strengste verboden tekst en of beeldmateriaal uit deze website te  kopiëren, zonder vooraf verkregen toestemming van het Bestuur. 

BisvanBaek.jpg - 111,05 kB